Velkommen
til Grønlands Råd
For Menneskerettigheder

Du har ret

Vi har alle ret til et værdigt liv, og vi er alle beskyttet af en lang række menneskerettigheder.

Rettighederne gælder alle, uanset sprog, kultur, alder og køn. Vi har ret til social tryghed, til uddannelse, til at vælge religion og meget mere.

Men rettighederne står ikke alene. Med rettighed følger forpligtelse. Med forpligtigelser følger handling. Viden om menneskerettigheder går ikke automatisk i arv, der skal hele tiden information og debat til.

Det er nødvendigt, at vi alle involverer os og handler på, at menneskerettigheder er vigtige – og ikke mindst signalerer og efterlever, at menneskerettigheder er betydningsfulde.

Vi tænker måske ikke så meget over det til daglig, men er der menneskerettigheder, der bliver krænket i dagens Grønland? Og er det nødvendigt at have et råd for menneskerettigheder her i landet?

Grønlands Råd for Menneskerettigheder har siden 2013 foretaget undersøgelser af menneskeretlige problemstillinger i det grønlandske samfund.

Undersøgelserne viser, at vi står overfor en lang række menneskeretslige udfordringer. Når menneskerettigheder ikke overholdes, er det oftest samfundets svageste, det går ud over.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder vil oplyse om menneskerettigheder, vi vil skabe debat og vi vil holde øje med, at der ikke sker brud på menneskerettigheder i Grønland.

På hjemmesiden her kan du læse meget mere om rådets rolle, hvem medlemmerne er, vi vil offentliggøre undersøgelser og rapporter og meget mere.
God læselyst.

Carl Christian Olsen
formand

SE VIDEO
Informationsvideo om handicapkonvention