Rådet for Menneskerettigheder byder dig velkommen til hjemmesiden

Grønlands Råd for Menneskerettigheder indkalder til indstilling af nye medlemmer til rådet

Organisationer, foreninger, institutioner mv. inviteres hermed til indstilling af fem nye kandidater til Rådet for Menneskerettigheder.

Til efterårssamlingen 2021 skal Inatsisartut udpege 5 nye medlemmer ud fra en liste over indstillede.

Derfor opfordres organisationer, foreninger, institutioner m.v. til at indstille:
1. Personer der vurderes bedst egnede til at fremme menneskerettighedsinteresser i rådet
2. Maks. to personer
3. Hvis muligt både en mand og en kvinde

Liste over kandidater til rådet og en kort begrundelse for indstillingen bedes fremsendt til rådets sekretariat: allatsi@humanrights.gl

Deadline: 31. maj 2021.

 

Et af målsætningerne med loven for Rådet er, at rådet repræsenterer menneskeretlige interesser samfundsmæssigt bredt og pluralistisk. Her menes både geografiks spredning samt repræsentation af alle køn.

Rådet skal sammensættes således, at rådet afspejler de synspunkter, som gør sig gældende blandt civilsamfundsorganisationer, der beskæftiger sig med menneskerettigheder.

Rådet for menneskerettigheder er et politisk uafhængigt råd i overensstemmelse med FN’s Paris-principper af 20. december 1993.

Rådet har til formål at fremme og beskytte menneskerettigheder og medvirke til generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettigheder i Grønland.

Hvert andet år udpeger Inatsisartut 5 nye medlemmer til Rådet, der består af 13 medlemmer i alt. Udpegningen til rådet er personlig. Det er således medlemmerne personligt og ikke de indstillende organisationer, institutioner eller personer der repræsenteres i rådet.

Du kan finde Rådets lov her: Regelsæt database (lovgivning.gl)

COVID-19 og menneskerettigheder

Rådet for Menneskerettigheder er i de seneste dage blevet spurgt af pressen, hvad Rådet mener om hastebehandlingen i Inatsisartut af loven om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som fandt sted den 1. april 2020. Rådet har blandt andet skrevet følgende i et brev til Inatsisartut- se brevet her

Rådet fik også den 2. april 2020 med frist den 3. april to bekendtgørelser som opfølgning til loven i høring, og har sendt følgende svar til Naalakkersuisut – se høringssvaret her

Rådet for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder har samtidig lavet dette policy brief om COVID-19 og menneskerettigheder – se policy briefet her

Fakta-ark om COVID-19 og menneskerettigheder: Rådets og Institut for Menneskerettigheders fælles fakta-ark om særligt udsatte grupper og menneskeretlige udfordringer under COVID-19 kan læses her

SE VIDEO
Informationsvideo om handicapkonvention