Om Rådet for menneskerettigheder

Hvad er Rådet for Menneskerettigheder?

 

 

Carl Christian Olsen
Formand
Inuit Circumpolar Council ICC
Leif Fontaine
Næstformand
Grønlands Fisker- og Fangerforening
Inge Olsvig Brandt
Ligestillingsrådet i Grønland
Ludvig Larsen
Grønlands Arbejdstagerforening SIK
Lise Mørup Dalsgaard
Grønlandske Advokater
Hendrik Danielsen
Ældreforeningen
Anita Hoffer
Grønlands arbejdsgiverforening GA
Bodil Karlshøj
Transparency International Greenland
Annemette N. Lauritsen
Grønlands Universitet
Katrine H. Nathanielsen
Bedre Børneliv MIBB
Fartato Olsen
Forsvarerforeningen i Grønland
Stina Berthelsen Sværd
NanuBørn
Kristine Reimer
Handicapforening i Grønland
Lea Geisler Titussen
Ungdomsrådet i Grønland
Aviâja Egede Lynge
Børnetalsmanden
Vivi Vold
Sekretariatsleder
Rådet for Menneskerettigheder

Observatører

Kirsten Olesen
Departementet for Sociale Anliggender, Familie, Ligestilling og Justitsvæsen
Vakant
På vegne af de grønlandske kommuner
Franz Amdi Hansen
Ombudsmanden

Sekretær

SE VIDEO
Informationsvideo om handicapkonvention