UAGUTSINNUT TUNNGASUT

Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit

Sara Olsvig
Siulittaasoq
Anders Meilvang
Siulittaasup tullia
Nike Berthelsen
Ulluinnarni aqutsisuni ilaasortaq
Arnajaaq Lynge
Siunnersoqatigiinnut ilaasortaq
Lise Mørup Dalsgaard
Siunnersoqatigiinnut ilaasortaq
Sofie Lennert
Siunnersoqatigiinnut ilaasortaq
Henrik Sandgreen
Siunnersoqatigiinnut ilaasortaq
Hans Reimer
Siunnersoqatigiinnut ilaasortaq
Annemette N. Lauritsen
Siunnersoqatigiinnut ilaasortaq
Ludvig Larsen
Siunnersoqatigiinnut ilaasortaq
Aviâja Egede Lynge
Meeqqat Illersuisuat
Christina Johnsen
Innarluutillit pillugit illersuisuat
Kathrine Bødker
Naligiisitaanermut siunnersuisoqatigiinnermut siulittaasoq

Observatører

Sekretær

SE VIDEO
Informationsvideo om handicapkonvention