Grønlands Råd for Menneskerettigheder søger en sekretariatsleder

Grønlands Råd for Menneskerettigheder søger en sekretariatsleder

Grønlands Råd for Menneskerettigheder søger sekretariatsleder

Vi søger en sekretariatsleder, der sammen med Grønlands Råd for Menneskerettigheder vil være med til at udvikle og præge rettighedsarbejdet med afsæt i FN’s menneskerettighedskonventioner

Brænder du for at styrke og fremme menneskerettigheder i Grønland og vil du være med til at sætte emnet på dagsorden overfor befolkning og politikerne?

Som sekretariatsleder for Grønlands Råd for Menneskerettigheder skal du servicere et råd bestående af 13 personer og løfte de opgaver og initiativer, som rådet søsætter. Du kommer til at få ansvaret for det lille sekretariats daglige drift, og du vil være bindeled og kontaktperson mellem rådet og samfund.

Du er endvidere selvledende, fleksibel og proaktiv.

Om stillingen
Stillingen er en fuldtidsstilling og sekretariatet er placeret i Nuuk. Ansættelse snarest, men vi venter gerne på den rette ansøger.

DDu skal varetage den daglige drift af sekretariatet og sammen med formandskabet for Rådet skal du stå i front for udvikling og udarbejdelse af input til rapporter, oplysnings- og informationsmateriale, samt planlægning og koordinering af øvrige indsatser som besluttes af Rådet.

Dine opgaver omfatter bl.a.:

 • Den daglige drift af Rådets sekretariat herunder ansvarlig for økonomistyring og koordinering med bogholder og revisor
 • Servicering af Rådets formand, forretningsudvalg og dets medlemmer samt forefaldende arbejde
 • Planlægning af Rådets møder og andre events
 • Koordinering af relevante høringssvar
 • Koordinering af svar til afrapporteringer vedr. menneskerettigheder
 • Samarbejde med Institut for Menneskerettigheder (DK) om anliggender vedr. Grønland
 • Initiativer til at fremme kendskabet til Menneskerettigheder
 • Varetagelse af Rådets kommunikationsplatforme – herunder hjemmeside og facebook
 • Referater fra møder
 • Daglig besvarelse af mails og telefon
 • Ansvarlig for økonomistyring og koordinering med bogholder og revisor
 • Tæt dialog og sparring med Rådets formandskab
 • Fundraising

 

Vi søger dig, der

 • Kan arbejde ud fra en menneskerettighedsbaseret tilgang
 • Har en solid faglig baggrund, relevant erfaring og er en god formidler
 • Er selvledende, initiativ- og iderig
 • Kan prioritere sine opgaver, igangsætte, drifte og afslutte
 • Kan fungere som sparringspartner for Formanden og besidder og bevarer overblikket
 • Er fortrolig med anvendelse af IT og gængse programmer som Office pakken, WordPress og Facebook.
 • Kan arbejde alene i hverdagen
 • Er fleksibel mht. arbejdstider
 • Taler og skriver grønlandsk og dansk og kan orientere sig på engelsk
 • Er i stand til at etablere og indgå i netværk

Vi tilbyder:

 • En unik mulighed for at sætte drive og udvikle et sekretariat med fuld fokus på menneskerettigheder i Grønland
 • Et miljø, hvor du har stor handlefrihed under rammerne af det, der er udstukket af lovgivningen, Grønland Råd for Menneskerettigheder og Formanden
 • Et sted, hvor du kan påvirke og skabe resultater indenfor det område, du brænder for
 • En arbejdsplads, hvor du kan sætte din handle- og drivkraft i spil
 • En stilling, hvor du har mulighed for hele tiden at lære nyt indenfor menneskerettighedsområdet og holde dig ajour på området
 • Mulighed for at indgå i udviklende netværk og samarbejde om menneskerettigheder

Uddannelse / Erfaring

 • Relevant akademisk uddannelse og erfaring med embedsmandsarbejde eller juridisk sagsbehandling og administrativt arbejde
 • Projektledelse og fundraising
 • Erfaring med kommunikation og formidling

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende aftale/overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og din forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 40 timer ugentlig, fleksibel.

Bolig
Der kan ikke anvises bolig til stillingen.

Ansøgningsfrist
15. januar 2020

Ansøgningen sendes til info@humanrights.gl

Yderligere oplysninger

Grønlands Råd for Menneskerettigheder har eksisteret siden 2013. En ny lov er trådt i kraft den 1. januar 2019. Med den nye lov er der nedsat et nyt råd med et nyt og uafhængigt sekretariat.

Formålet med Grønlands Råd for Menneskerettigheder er bl.a. at fremme og beskytte menneskerettigheder i Grønland i overensstemmelse med FN’s Parisprincipper samt at medvirke til generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettigheder i Grønland.

Rådet består af 13 medlemmer, der samles to gange årligt, en formand og en næstformand. Formandskabet samt et yderligere rådsmedlem udgør forretningsudvalget.

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Rådet for Menneskerettigheders formand Sara Olsvig +299 583800, sara@humanrights.gl eller næstformand Anders Meilvang +299 593995 anders@niik.gl.

 

SE VIDEO
Informationsvideo om handicapkonvention