Velkommen
til Rådet
For Menneskerettigheder

Velkommen til Rådet for Menneskerettigheders hjemmeside. Rådet er oprettet i 2013 på grundlag af FN-s Paris principper for oprettelse af nationale menneskerettigheds organisationer, og deraf rekommandationer for oprettelse af sådanne råd og organisationer. Rådet er oprettet ved lov, og det er heri bestemt hvilke interessenter der er repræsenteret som medlemmer og observatører. Rådet har 13 medlemmer; 3 faste og ti udpeget af inatsisartut.
Det personlige medlemsmandat varer i fire år. Grønlands råd for Menneskerettigheder har til opgave, bl. a.:
  • At arbejde med menneskerettighedssager
  • At oplyse om kendskab til menneskerettigheder
  • At vejlede de, der har behov for at arbejde med menneskerettigheder
Rådet kan ifølge loven ikke modtage klagesager.
Rådet har møder mindst to gange om året. I denne mandatperiode er det rådets hensigt at arbejde bredere mere proaktivt og mere uafhængigt og derfor agter Rådet at samarbejde omkring en lovændringsindsats, som bl. a. vil indebære selvforvaltning forvaltning af bevillinger med ansvar for departementet. Rådet ønsker at alle har mulighed for at følge, støtte og deltage i rådets arbejde.

COVID-19 og menneskerettigheder

Rådet for Menneskerettigheder er i de seneste dage blevet spurgt af pressen, hvad Rådet mener om hastebehandlingen i Inatsisartut af loven om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som fandt sted den 1. april 2020. Rådet har blandt andet skrevet følgende i et brev til Inatsisartut- se brevet her

Rådet fik også den 2. april 2020 med frist den 3. april to bekendtgørelser som opfølgning til loven i høring, og har sendt følgende svar til Naalakkersuisut – se høringssvaret her

Rådet for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder har samtidig lavet dette policy brief om COVID-19 og menneskerettigheder – se policy briefet her

Fakta-ark om COVID-19 og menneskerettigheder: Rådets og Institut for Menneskerettigheders fælles fakta-ark om særligt udsatte grupper og menneskeretlige udfordringer under COVID-19 kan læses her