Grønlands Råd for Menneskerettigheder indkalder til indstilling af nye medlemmer til rådet

 

Organisationer, foreninger, institutioner mv. inviteres hermed til indstilling af nye kandidater til Rådet for Menneskerettigheder.

Til efterårssamlingen 2021 skal Inatsisartut udpege nye medlemmer ud fra en liste over indstillede.

Derfor opfordres organisationer, foreninger, institutioner m.v. til at indstille:

Indstillingen skal indeholde:

  1. Køn
  2. Navn
  3. Bosted
  4. Baggrund for indstilling 

Liste over kandidater til rådet og en kort begrundelse for indstillingen bedes fremsendt til rådets sekretariat: allatsi@humanrights.gl

Deadline: 31. maj 2021.

Et af målsætningerne med loven for Rådet er, at rådet repræsenterer menneskeretlige interesser samfundsmæssigt bredt og pluralistisk. Her menes både geografiks spredning samt repræsentation af alle køn.

Rådet skal sammensættes således, at rådet afspejler de synspunkter, som gør sig gældende blandt civilsamfundsorganisationer, der beskæftiger sig med menneskerettigheder.

Rådet for menneskerettigheder er et politisk uafhængigt råd i overensstemmelse med FN’s Paris-principper af 20. december 1993.

Rådet har til formål at fremme og beskytte menneskerettigheder og medvirke til generel videns- og kompetenceopbygning om menneskerettigheder i Grønland.

Hvert andet år udpeger Inatsisartut 5 nye medlemmer til Rådet, der består af 13 medlemmer i alt. Udpegningen til rådet er personlig. Det er således medlemmerne personligt og ikke de indstillende organisationer, institutioner eller personer der repræsenteres i rådet.

Du kan finde Rådets lov her: Regelsæt database (lovgivning.gl)


Velkommen
til Rådet
For Menneskerettigheder

Velkommen til Rådet for Menneskerettigheders hjemmeside. Rådet er oprettet i 2013 på grundlag af FN-s Paris principper for oprettelse af nationale menneskerettigheds organisationer, og deraf rekommandationer for oprettelse af sådanne råd og organisationer. Rådet er oprettet ved lov, og det er heri bestemt hvilke interessenter der er repræsenteret som medlemmer og observatører. Rådet har nu 15 medlemmer og tre observatører. Organisationer udpeger deres medlemmer til rådet. Det personlige medlemsmandat varer i tre år. Grønlands råd for Menneskerettigheder har til opgave, bl. a.:
  • At arbejde med menneskerettighedssager
  • At oplyse om kendskab til menneskerettigheder
  • At vejlede de, der har behov for at arbejde med menneskerettigheder
Rådet kan ifølge loven ikke modtage klagesager.
Det nuværende formandskab består af: Formand: Sara Olsvig Næstformand: Anders Meilvang arbejder løbende med Danmarks Institut for Menneskerettigheder (IMR), og er repræsenteret i Instituttets bestyrelse. Anita Hoffer er rådets medlem i Instituttets bestyrelse. Rådet har rådsmødet mindst to gange om året. I denne mandatperiode er det rådets hensigt at arbejde bredere mere proaktivt og mere uafhængigt og derfor agter vi at samarbejde omkring en lovændringsindsats, som bl. a. vil indebære selvforvaltning forvaltning af bevillinger med ansvar for departementet. Vi ønsker at alle har mulighed for at følge, støtte og deltage i rådets arbejde.

COVID-19 og menneskerettigheder

Rådet for Menneskerettigheder er i de seneste dage blevet spurgt af pressen, hvad Rådet mener om hastebehandlingen i Inatsisartut af loven om foranstaltninger mod smitsomme sygdomme, som fandt sted den 1. april 2020. Rådet har blandt andet skrevet følgende i et brev til Inatsisartut- se brevet her

Rådet fik også den 2. april 2020 med frist den 3. april to bekendtgørelser som opfølgning til loven i høring, og har sendt følgende svar til Naalakkersuisut – se høringssvaret her

Rådet for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder har samtidig lavet dette policy brief om COVID-19 og menneskerettigheder – se policy briefet her

Fakta-ark om COVID-19 og menneskerettigheder: Rådets og Institut for Menneskerettigheders fælles fakta-ark om særligt udsatte grupper og menneskeretlige udfordringer under COVID-19 kan læses her