Velkommen
til Rådet
For Menneskerettigheder


Generelt om Menneskerettigheder

Menneskerettigheder er blevet vedtaget politisk efter grusomhederne der skete under anden verdenskrig. Her blev en række lande enige om at sikre nogle grundlæggende rettigheder for alle mennesker. De blev skrevet ned i et dokument: FN’s verdenserklæring om menneskerettigheder. Dokumentet af en vision om en bedre verden, hvor alle mennesker er født frie og lige.

FN har vedtaget ni konventioner der mere detaljeret beskriver de rettigheder som står i verdenserklæringen. Konventioner er nemlig internationale love, og hvis et land tilslutter sig en konvention, har de pligt til at overholde den. Men det er i Grønland at dine rettigheder skal beskyttes, i landets love. Du har faktisk krav på at staten respekterer, beskytter og fremmer dine menneskerettigheder. 

Her kan du læse mere om FN's Verdenserklæring om Menneskerettigheder


Kvinders rettigheder

Kvindekonventionen, også kaldet CEDAW, er en international konvention, der opstiller en række rettigheder om ligestilling for kvinder både politisk, økonomisk, socialt, kulturelt, civilt og på en række andre områder.

CEDAW står for Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women - Konventionen om  afskaffelse af alle former for diskrimination
mod kvinder.

Kvindekonventionen er bygget op omkring tre principper:
1) Væsentlig lighed
2) Ingen forskelsbehandling
3) Statens forpligtelser.

Vil du vide mere om kvinders rettigheder og ligestilling kan du læse mere i dokumenterne herunder.

Læs-let udgave af Kvindekonventionen (CEDAW)

FN's Konvention om afskaffelse af alle former for diskrimination mod kvinder

Faktaark om samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse 

Ligebehandling - Status i Grønland 2019

Kronik om Ligebehandling

 


Retten til bolig

Ved du, at du har ret til en passende bolig?

Retten til bolig er en økonomisk og social rettighed, der blandt andet er sikret i FN’s Konvention om Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder.

Menneskerettigheder inden for de økonomiske, sociale og kulturelle områder er i vidt omfang rettigheder, som skal søges opnået gradvist via politiske og lovgivningsmæssige tiltag. Dette indebærer en forpligtelse for staterne til løbende at arbejde for forbedringer inden for de enkelte områder.

I denne statusrapport kan du læse mere om retten til bolig i Grønland.