JOB

JOB

STUDENTERMEDHJÆLPER SØGES

Sekretariatet for Rådet for Menneskerettigheder søger en studentermedhjælper.

Kunne du tænke dig at blive klogere på moniteringen af menneskerettigheder og arbejdsgangene i forhold til menneskerettigheder i Grønland? Er du god til at kommunikere på grønlandsk og dansk? Vil du have mulighed for at deltage i udarbejdelsen af høringssvar og rapporteringer på menneskerettighedsområdet i Grønland? Så send din ansøgning nu.

Grønlands Råd for Menneskerettigheder blev nedsat i 2013 og er i dag et uafhængigt råd med eget sekretariat. Rådets virke baserer sig på FN’s Parisprincipper for nationale menneskerettighedsinstitutioner.

Som studentermedhjælper ville de arbejdsopgaver kunne inkludere:

- Redigering af hjemmeside
- Udarbejdelse af opslag til sociale medier (f.eks. Facebook og Instagram)
- Udførsel af forefaldende opgaver i hverdagen

- Udarbejdelse af referater mv til arbejdsgruppemøder

- Medhjælperopgaver ved rådsmøder

- Afhængigt af din profil/dine kompetencer ville du også have mulighed for at deltage i udarbejdelsen af høringssvar og afrapporteringer på menneskerettighedsområdet

Vi søger:

- Du er studerende med interesse for menneskerettigheder
- Du formår at arbejde selvstændigt
- Du har gerne erfaring med hjemmesideredaktion og sociale medier
- Du er gerne flersproget (mindst grønlandsk og et eller flere andre sprog)


Studentermedhjælpsstillingen vil være en ad hoc stilling uden fast ugentligt timeantal.

Ansøgningsfrist er den 01. juli.2022, ansøgning sendes til: allatsi@humanrights.gl

Arbejdsstedet er Nuuk og ønsket opstart er efter aftale.

Er du interesseret eller har spørgsmål er du velkommen til at henvende dig til Sekretariatet for
Rådet for Menneskerettigheder allatsi@humanrights.gl / +299 229500