Menneskerettigheder i Grønland

Menneskerettighederne har ikke noget endegyldigt indhold. Menneskerettigheder udvikler sig løbende. Menneskerettighederne er skabt af mennesker, der kan have forskellige syn på rettigheder. Det er et vigtigt samfundsmæssigt spørgsmål, hvilke rettigheder mennesker har, og hvordan det enkelte menneskes rettigheder beskyttes. I Danmark afgøres spørgsmålet først og fremmest af folkevalgte politikere. Danmark har valgt at indgå en lang række internationale aftaler (konventioner/traktater) om beskyttelsen af menneskets rettigheder. Aftalerne er indgået af regeringen og godkendt af Folketinget, fordi Folketinget efter grundloven normalt skal medvirke til gennemførelsen af aftalerne. Regeringen og Folketinget har kompetence både til at indgå og til at fragå internationale aftaler om menneskerettigheder. Undtaget er kun tilfælde, enten hvor Danmark har givet afkald på at fragå internationale aftaler, eller hvor grundloven sætter grænser for de folkevalgtes råderum.