Om menneskerettigheder

Menneskerettigheder er rettigheder som alle mennesker besidder, også i Grønland. Disse rettigheder er medfødte og umistelige, og gælder for alle mennesker. Blandt rettighederne kan nævnes retten til livet, religionsfrihed, personlig sikkerhed, retten til retfærdig rettergang, ytrings­, forenings­ og forsamlingsfrihed samt respekt for privatlivet og familielivet.

Menneskerettigheder er blevet et fast på punkt på den offentlige dagsorden i de fleste lande verden over. Ser man tilbage kan man se at det begyndte det for alvor i 1700-tallet, men man skal frem til 1948, før de nationale og selektive borgerrettigheder blev til egentlige menneskerettigheder. Menneskerettigheder blev vedtaget i FN i 1948, som et internationalt instrument.

Menneskerettighederne er i dag principper i det internationale samfund der har fået opbygget en række kontrolmekanismer i forskellige menneskeretssystemer i f.eks. både FN og EU. Der er også forskellige typer, f.eks. erklæringer, deklarationer og konventioner, og det er kun konventionerne, der er virkelig forpligtende for staterne.