Institut for Menneske Rettigheder (IMR)

Der er over hele verden en lang tradition i politik, og en bred politisk opbakning, til at arbejde med menneskerettigheder. Skiftende regeringer har fokuseret på særlige indsatsområder som bl.a. ytringsfrihed, religionsfrihed, racisme, oprindelige folk, børns rettigheder, handicappedes rettigheder, menneskerettighedsforkæmpere, tortur, og senest virksomhedernes sociale ansvar (CSR).

Dette har ligeledes medvirket til vedtagelsen af en række europæiske dokumenter om menneskerettigheder, som f.eks. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og oprettelsen af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. I EU-regi har bl.a Danmark bakket op om EU-parlamentets menneskeretlige initiativer.

Siden Danmark blev medlem af FN, har Danmark været med til at vedtage en række FN-konventioner om menneskeretlige områder, ligesom Danmark bl.a. har været aktiv i FN-regi vedrørende arbejdet mod tortur og for handicappedes rettigheder.

I 1987 oprettede Folketinget Det Danske Center for Menneskerettigheder, som i 2002 blev til Institut for Menneskerettigheder, IMR. IMR er en såkaldt national menneskerettighedsinstitution – National Human Rights Institution (NHRI).

Lov om Institut for Menneske Rettigheder(IMR) – ( lov i kraft 1. jan 2013)

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=142116 

Vedtægter for Institut for Menneske Rettigheder (IMR)

http://menneskeret.dk/files/pdf/Dansk/Vedt%C3%A6gt%20IMR.pdf 

IMR beskrivelse