Menneskerettigheder internationalt

Blandt andre internationale og nationale rettighedserklæringer omfatter FN’s Verdenserklæring fra 10. december 1948 menneskers borgerlige, politiske, økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder. Denne erklæring er den mest kendte, og har den største udbredelse i verden. Rettigheder for forskellige befolkningsgrupper, f.eks. ”Oprindelige Folks Rettigheder” og ”Barnets Rettigheder” er udviklet og udformet fra principperne om de grundlæggende menneskerettigheder.

FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne er et internationalt, forpligtende dokument, men flere verdensdele har vedtaget deres egne menneskerettighedsdokumenter.

FN’s Verdenserklæring om Menneskerettighederne (virker ikke)
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) blev underskrevet i Rom den 4. november 1950 af 12 europæiske lande, heriblandt Danmark. Dens fulde navn er: “Konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder”. Konventionen trådte i kraft den 3. september 1953.

Den Europæiske Menneskerettigheds Konvention (virker ikke)