Vidensbank

Læs-let versioner

Kvindekonventionen (CEDAW) - udgivet 20. maj 2022
 

Statusrapporter

Retten til uddannelse – statusrapport 2021 – udgivet i maj 2021
  

Retten til bolig
 – senest opdateret september 2020 
  

Børn og unge
 – senest opdateret marts 2019
  

Handicap – senest opdateret marts 2019
  

Ligebehandling – senest opdateret marts 2019
  

Menneskerettigheder i Grønland– Statusrapport for 2016
  

Menneskerettigheder i Grønland
 – Statusrapport for 2014
  

Kronikker og notater

Notat om, hvordan mennesker med handicap og de foreninger, der repræsenterer dem, kan inddrages i politikudvikling og beslutningsprocesser i Grønland

Læs notatet Civilsamfund, inddragelse og handicappolitik i Grønland 

Læs folderen Principper for inddragelse af civilsamfundet på handicapområdet i Grønland

Kronik om ligebehandling i Grønland og hvorfor Grønlands Råd for Menneskerettigheder ønsker at skabe opmærksomhed om emnet

Læs kronikken Ligebehandling

Kronik baseret på udkastet til Kongerigets Arktiske Strategi

Læs kronikken Arktisk Strategi: Grønland og Danmark skal genfinde den indre rettighedsforkæmper

Kronik med budskaber om at rette op på menneskerettighedsområdet til de kommende Inatsisartut og Naalakkersuisut. Kronikken udkom AG d. 17. marts 2021.

Læs kronikken Ret op på menneskerettighedsområdet

Redegørelse

Redegørelse vedrørende oprindelige folks ret traditionel jagt og fiskeri i henhold til FN's menneskerettighedskonventioner

Denne redegørelse er udarbejdet af Professor i Jura, Rachael Lorna Johnstone, Arktisk Olie og Gas Studier og Direktør, Arktisk Olie og Gas Forsknings Center på baggrund af henvendelse fra Grønlands Råd for Menneskerettigheders vedrørende information om oprindelig folks rettigheder til naturressourcer anmodet fra Grønlands Fikser-og Fangerforening (KNAPK).

EN: http://uk.uni.gl/research/arctic-oil-and-gas-research-centre/briefing-notes.aspx

DK: http://da.uni.gl/forskning/forskningscentret-for-arktisk-olie-og-gas/briefing-notes.aspx 

GL: http://www.uni.gl/ilisimatuutut-misissuinerit/issittumi-uuliamik-gassimillu-imm/oqaaseqaatit.aspx

2016

Læs den grønlandske version

Read the english summary

Øvrige rapporter

Gennemgang af adgang til effektive retsmidler i spørgsmål omfattet af Grønlands internationale menneskerettighedsforpligtelser

Rapport udarbejdet i 2016 Se rapporten her

Gennemgang af internationale konventioners betydning for barnets rettigheder

Grønlands Råd for Menneskerettigheder har fået udarbejdet en rapport, som beskriver status for hvor mange dele af FN’s Børnekonvention, som bliver fulgt i Grønland.

Rapporten er en juridisk gennemgang af primært FN’s Børnekonvention og Handicapkonvention i forhold til grønlandsk lovgivning. Rapporten er den første af 3 delrapporter, som beskæftiger sig med efterlevelse af forskellige menneskerettigheder.

Gennemgang af internationale konventioners betydning for barnets rettigheder

Gennemgang af internationale konventioners betydning for personer med handicaps rettigheder i Grønland

Grønlands Råd for Menneskerettigheder har fået udarbejdet en rapport, som beskriver status for hvor mange dele af FN’s Handicapkonvention, som bliver fulgt i Grønland.

Rapporten er en juridisk gennemgang af primært FN’s Handicapkonvention i forhold til grønlandsk lovgivning. Rapporten er den anden af ud af 3 delrapporter, som beskæftiger sig med efterlevelse af forskellige menneskerettigheder.

Gennemgang af internationale konventioners betydning for personer med handicaps rettigheder i Grønland


Faktaark om samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse 

Grønlands Råd for Menneskerettigheder har sammen med Institut for Menneskerettigheder og Grønlands Ligestillingsråd publiceret et faktaark om de menneskeretlige fordele ved at indføre en samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse i Grønland.

Læs faktaarket her: Samtykkelov i Grønland vil styrke menneskeretten i voldtægtssager