Menneskerettighedsrådet

Medlemmer i Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Sara Olsvig
Forkvinde og medlem af forretningsudvalg
Sara@humanrights.gl

Ludvig Larsen
Rådsmedlem og tilforordnet medlem af forretningsudvalg
Ludvig@humanrights.gl

Kathrine Bødker
Fast medlem som Ligestillingsrådsformand og medlem af forretningsudvalg
Kathrine@humanrights.gl

Aviâja Egede Lynge
Fast medlem som Børnetalskvinde
Aviaja@humanrights.gl

Christina Johnsen
Fast medlem som Handikaptalskvinde samt bestyrelsemedlem i Institut for Menneskerettigheder
Christine@humanrights.gl

Anders Meilvang
Rådsmedlem
Anders@humanrights.gl

Arnajaaq Lynge
Rådsmedlem
Arnajaaq@humanrights.gl

Henrik Sandgreen
Rådsmedlem
Henrik@humanrights.gl

Lise Mørup Dalsgaard
Rådsmedlem
Lise@humanrights.gl

Hans Reimer
Rådsmedlem
Hans@humanrights.gl