Menneskerettighedsrådet

Medlemmer i Grønlands Råd for Menneskerettigheder

Sara Olsvig
Forkvinde og medlem af forretningsudvalget

Udpeget af Inatsisartut og repræsenterer NGO’er inden for oprindelige folks rettigheder

Sara@humanrights.gl

Ludvig Larsen
Næstformand og medlem af forretningsudvalget

Udpeget af Inatsisartut og repræsenterer menneskeretslige interesser

Ludvig@humanrights.gl

Kathrine Bødker
Fast medlem som Ligestillingsrådsformand og medlem af forretningsudvalg

Kathrine@humanrights.gl

Aviâja Egede Lynge
Fast medlem som Børnetalskvinde
Aviaja@humanrights.gl


Fast medlem som handicaptalsmand

Moses Marcussen Mølgaard
Rådsmedlem

Udpeget af Inatsisartut og repræsenterer menneskeretslige interesser


Arnajaaq Lynge
Rådsmedlem

Udpeget af Inatsisartut og repræsenterer NGO’er på handikapområdet

Arnajaaq@humanrights.gl

Henrik Sandgreen
Rådsmedlem

Udpeget af Inatsisartut og repræsenterer menneskeretslige interesser

Henrik@humanrights.gl

Lise Mørup Dalsgaard
Rådsmedlem

Udpeget af Inatsisartut repræsenterer retsvæsen og retssikkerhed

Lise@humanrights.gl

Hans Reimer
Rådsmedlem

Udpeget af Inatsisartut og repræsenterer menneskeretslige interesser

Hans@humanrights.gl

Gujo Thorsteinsson
Rådsmedlem

Udpeget af Inatsisartut og repræsenterer menneskeretslige interesser


Kathrine Hjelholt Nathanielsen
Rådsmedlem

Udpeget af Inatsisartut og repræsenterer NGO'er på børne- og ungeområdet


vakant
Rådsmedlem

Udpeget af Inatsisartut og repræsenterer menneskeretslige interesser