Nyt råd

Nyt råd

En ny lov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder trådte i kraft den 1. januar 2019. Med loven gennemføres en række af de anbefalinger evalueringer af rådet har medført, blandt andet at rådet bliver mere uafhængigt af Naalakkersuisut ved at det ikke længere er regeringen men Inatsisartut som udpeger medlemmerne, efter indstillinger fra civilsamfundet. Med den nye lov er rådets sekretariat også rykket ud af departementerne i Selvstyret og blevet selvstændigt.

Det nye Grønlands Råd for Menneskerettigheder har fredag den 29. november 2019konstitueret sig. Sara Olsvig er ny formand for rådet mens Anders Meilvang er ny næstformand, begge blev valgt enstemmigt.

Det nye råd består af 13 medlemmer. 10 medlemmer er valgt af Inatsisartut mens Børnetalsmanden, Handikaptalsmanden samt formanden for Ligestillingsrådet er fødte medlemmer af rådet.

Det samlede består dermed af:

Sara Olsvig, formand

Anders Meilvang, næstformand

Níke Berthelsen, forretningsudvalgsmedlem

Arnajaaq Lynge, Landsforeningen Autisme Kalaallit Nunaat
Lise Mørup Dalgaard, Grønlandske Advokater
Annemette Nyborg Lauridsen, Ilisimatusarfik

Sofie Lennert, Kattuffik utoqqaat nipaat

Henrik Sandgreen, KNAPK

Hans Reimer, KNIPK

Ludvig Larsen, SIK

Aviâja Egede Lynge, Børnetalsmand

Christina Johnsen, Handicaptalsmand

Kathrine Bødker, formand for Ligestillingsrådet

Sara Olsvig, nyvalgt formand for Grønlands Råd for Menneskerettigheder, siger:

”Den nye lov sikrer Grønlands Råd for Menneskerettigheder en vigtig, mere uafhængig position. Nu skal vi som nyt råd sikre, at vi får et stærkt og stabilt sekretariat så rådet kan være en mere aktiv deltager i samfundet, i emner vedrørende menneskerettigheder. Den øgede uafhængighed tager os et skridt nærmere, at Grønland får sit eget menneskerettighedscenter eller institut”.

”I de kommende år vil vi lægge op til et øget og mere struktureret samarbejde med de andre menneskerettighedsbaserede institutioner og råd i Grønland, herunder Børne- og handicaptalsmandsinstitutionerne, så vi får en så stærk som mulig fokus på menneskerettigheder i Grønland”.

”Rådet har et meget bredt mandat om at fremme og beskytte menneskerettigheder, og at yde råd og vejledning om menneskerettigheder. Jeg glæder mig til det nye råd mødes i starten af det nye år. Vores førsteprioritet vil være at lægge en strategi for arbejdet og beslutte hvilke særlige områder vi vil fokusere på i de kommende år. Samtidig vil vi bygge videre på det gode samarbejde med Dansk Institut for Menneskerettigheder, som fortsat formelt også er Grønlands nationale menneskerettighedsinstitut”.

”Der er ingen tvivl om, at der er masser at tage fat i. Vi ved, at grønlandske børn ved meget lidt om deres rettigheder og at vigtige menneskerettighedsinstrumenter såsom FN’s menneskerettighedserklæring, handicapkonventionen og deklarationen om oprindelige folks rettigheder kræver mere fokus og monitorering for at sikre, at de i højere grad bliver fulgt. Det nye råd har mange vigtige opgaver foran os. Med denne nye og mere uafhængige position har vi også et nyt ansvar for at være mere aktive og synlige i samfundet”.

FAKTA:

Den nye Lov om Grønlands Råd for Menneskerettigheder blev vedtaget af Inatsisartut den 27. november 2018 og trådte i kraft den 1. januar 2019.

Siden ikrafttrædelsen har der været et overgangsudvalg inden det nye råd blev udpeget af Inatsisartut den 19. november 2019.

Det nye rådholdt sit første møde den 29. november og konstituerede sig med formand, næstformand og forretningsudvalg.

Fast medlem Aviâja Egede Lynge Meeqqat illersuisuat – MIO
Fast medlem Christina Johnsen Inuit innarluutillit illersuisuat – Tilioq
Fast medlem Kathrine Bødker Naligiissitaanermut siunnersuisoqatigiit siulittaasuat
1 Børne- og ungeområdet Nike Berthelsen Foreningen Grønlandske børn
2 Handicapområdet Arnajaaq Lynge Landsforeningen Autisme Kalaallit Nunaat
3 Retsvæsen og retssikkerhed Lise Mørup Dalgaard Grønlandske Advokater
4  Uddannelse og forskning Annemette Nyborg Lauridsen Ilisimatusarfik
5 Oprindelige folks rettigheder Sara Olsvig ICC
6 Øvrig menneskeretlige interesser Anders Meilvang Transparency Greenland
6 Øvrig menneskeretlige interesser Sofie Lennert Kattuffik utoqqaat nipaat
6 Øvrig menneskeretlige interesser Henrik Sandgreen KNAPK
6 Øvrig menneskeretlige interesser Hans Reimer KNIPK
6 Øvrig menneskeretlige interesser Ludvig Larsen SIK

Ifølge loven er Børnetalsmanden, Handicaptalsmanden og formanden for Ligestillingsrådet faste medlemmer af rådet.

Af de ti valgte medlemmer vælger Inatsisartut fem efter indstilling fra fem kategorier af civilsamfundsorganisationer mens de resterende fem vælges ud fra generelle menneskeretlige interesser.

Til konstitueringsmødet blev
Sara Olsvig blev stemt enstemmigt af alle i rådet som den nye forkvinde

Anders Meilvang blev også stemt enstemmigt af alle i rådet som næstformand

Nike Berthelsen blev medlem af forretningsudvalget

Med Venlig Hilsen

Inuit Pisinnaatitaaffii pillugit Siunnersuisoqatigiit

Grønlands Råd for Menneskerettigheder